طراحی داخلی آپارتمان 70 متری

Isole Biro 1

طراحی داخلی آپارتمان ایزوله 70 متری

طراحی داخلی آپارتمان ایزوله 70 مترمربعی طبق شرح متن ارائه شده توسط معماران پروژه، پیکربندی فضای داخلی این آپارتمان 70 مترمربعی با رنگ های چشمگیر و براساس شناسایی سه منطقه عملکردی در فضا با استفاده از مبلمان ثابت و متحرک صورت گرفته است. فضای عملکردی در طول روز با شناسایی سه منطقه خاص تعریف شده است: ورودی ، آشپزخانه و ... ادامه مطلب

     تماس با ما:  09127307154