معرفی کتاب

کتاب معماری و همدلی

معرفی کتاب معماری و همدلی

کتاب معماری و همدلی این کتاب سومین جلد از مجموعه کتاب های منتشر شده از انتشارات Design Reader است که توسط متفکرین پیشگام در حوزه های معماری و نظریه زیبایی شناسی پدید آمده و به موضوعاتی میان رشته ای همچون کاربرد و اشتراکات علوم زیست شناسی، جامعه شناسی ،فلسفه و عصب شناسی با معماری می پردازد. پژوهش های میان رشته ... ادامه مطلب

     تماس با ما:  09127307154