محوطه سازی

محوطه سازی

تعریف محوطه سازی محوطه سازی یا لنداسکیپ ( Landscaping ) در بیانی ساده استفاده از المان‌های مناسب و چیدمان هوشمندانه آن‌ها در کنار یکدیگر بوده که باعث بهتر نشان دادن ... ادامه مطلب